Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Cửa Hàng


Cửa Hàng Ngoại Tuyến Cửa Hàng Trực Tuyến
Showroom Nhà Máy Sản Xuất Lotte Department Store, Main Branch Hyundai Department Store, Trade Center
BRIANA Showroom Địa chỉ: BRIANA, 1F, 13 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-1644-3056
Giờ làm việc: Thứ hai ~ thứ bảy, từ 14:00 ~ 19:00, nghỉ vào các ngày chủ nhật và ngày lễ.
Nhà Máy BRIANA Địa chỉ: BRIANA, 1F, 3, Cheonho-daero 17-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-1644-3056
Giờ làm việc: Thứ hai ~ thứ sáu, từ 9:00 ~ 18:00, nghỉ vào các ngày chủ nhật và ngày lễ.
Lotte Department Store, Main Branch Địa chỉ: Young Casual "Amie Market", 2F, 1 Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-2-772-3232
Giờ làm việc: Thứ hai ~ chủ nhật, từ 10:30 ~ 20:30
Hyundai Department Store, Trade Center "All Weather", 6F, 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-2-552-2946
Giờ làm việc: Thứ hai ~ chủ nhật, từ 10:30 ~ 20:30


Ngôn Ngữ
Lookbook

Theo Dõi

facebook

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

E vn@briana.co.kr


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close